Phát triển tỷ lệ chuyển đổi cơ hội bán hàng được cho là khía cạnh quan trọng nhất của quy trình bán hàng bởi vì nó đảm bảo dòng chảy kinh doanh bền vững cho doanh nghiệp.

“3 TIPs nâng cao doanh số bán hàng ngay lập tức” là tập hợp những nghiên cứu của Oscar Maci một chuyên gia hàng đầu về phát triển mạng lưới phân phối người Tây Ban Nha kết hợp cùng InsightSquared nghiên cứu trên quy mô 50 000 cuộc gọi. Cuốn sách chỉ ra lý do chỉ 40% các cuộc gọi tới khách hàng tiềm năng là mang lại hiệu quả và cách để tỷ lệ chuyển đổi luôn đạt mức tối ưu, từ đó có thể thay đổi doanh số bán hàng ngay lập tức.

  • Cuộc gọi ngắn hơn luôn đem lại doanh số bán hàng cao hơn.
  • “Thời gian vàng” nên gọi cho khách hàng tiềm năng để tăng tỷ lệ chuyển đổi..
  • Những phản hồi ngay lập tức thường mang lại tỷ lệ chuyển đổi cao hơn.

 

Bình luận


Notice: compact(): Undefined variable: limits in /home/letsgrow/quantriphanphoi.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853

Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /home/letsgrow/quantriphanphoi.com/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 853