Điều duy nhất không thay đổi trong ngành bán hàng là… sự thay đổi. Thời gian và kế hoạch kinh doanh giữ vai trò như một chiếc la bàn để chỉ ra vị trí của doanh nghiệp trên thị trường sau một số năm nào đó. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải linh động, thích ứng với những thay đổi liên tục của thị trường và không ngừng thử nghiệm những điều mới trước khi tìm ra công thức cho sự thành công.

Oscar Maci, chuyên gia hàng đầu về phát triển mạng lưới phân phối người Tây Ban Nha, CEO của ForceManager đã chỉ ra những chiến thuật bán hàng hiệu quả, xây dựng hình ảnh nhân viên bán hàng chuyên nghiệp góp phần đảo ngược vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

 

Bình luận