Việc tung sản phẩm ra thị trường luôn cần một tầm nhìn chiến lược “Làm thế nào để mở rộng thị trường?”. Từ đó vạch ra các giải pháp thực tế cho doanh nghiệp với việc ứng dụng các kênh phân phối hợp lý. Tuy nhiên, biết là một chuyện, thực thi lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Trong xây dựng, vận hành và phát triển hệ thống phân phối, việc chồng chéo kênh phân phối rất dễ xảy ra, dẫn đến những hậu quả khó có thể lường được

“Hành trình phân phối sản phẩm và những nút thắt quan trọng cần lưu ý” được đúc rút từ 15 năm kinh nghiệm trong ngành FMCG và các tập đoàn đa quốc gia kết hợp với kiến thức thực tế về phân phối bán hàng của ông Trần Hữu Đạt – Regional Sales Manager của Fonterra Brands Việt Nam.

 

Bình luận